ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ជួបសំណេះសំណាលនិងជូនថវិកាលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូស្មគ្រ័ចិត្ត ក្នុងស្រុកកោះសូទិន


ថ្ងៃទី ១៣ សីហា ២០១៩
ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងជូនថវិកាលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូស្មគ្រ័ចិត្ត ចំនួន ២០ នាក់ ដែលបានជួយបង្រៀនបំប៉នដល់សិស្សត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប នាពេលខាងមុខនេះ ក្នុងស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម។