ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជួបប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារនៃសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ២០១៩


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង និងក្រុមការងារនៃសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ២០១៩ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារ នៃសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ២០១៩ ដែលរៀបចំដោយក្រសួងព័ត៌មាន ធ្វើនៅខេត្តសៀមរាប កន្លងមកថ្មីៗនេះ ។