ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឲ្យលោក WANG WEI YI ប្រធានផ្នែកមេឌា នៃក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ឌីជីថល ធីវី ខូអិលធីឌី


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឲ្យលោក WANG WEI YI ប្រធានផ្នែកមេឌា នៃក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ឌីជីថល ធីវី ខូអិលធីឌី ប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបជម្រាបលា នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ ខណៈលោកបានចប់អាណត្តិប្រចាំនៅកម្ពុជា ។ នៅក្នុងឱកាសជម្រាបលានោះ ក្រសួងព័ត៌មានក៏បានប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរជូនលោក WANG WEI YI ដែលបានសហការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងនាទីកំសាន្តដ៏សម្បូរបែបជូនដល់អតិថិជនកម្ពុជាកន្លងមក ។