កិច្ចប្រជុំឆ្លងសេចក្តីព្រាងប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការឆ្លងរលកអាកាស


ថ្ងៃទី ១៤ សីហា ២០១៩
កិច្ចប្រជុំឆ្លងសេចក្តីព្រាងប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការឆ្លងរលកអាកាសវិទ្យុទាក់ទងបញ្ជាការហោះហើរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងព័ត៌មាន។