ជីវប្រវត្តិសង្ខេប

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

នាម និង គោត្តនាម

ខៀវ កាញារីទ្ធ

ជាអក្សរឡាតំាង

KHIEU KANHARITH

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត

ថៃ្ងទី ១៣ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៥១

ការសិក្សា

 • សាលាបឋមសិក្សាមជ្ឈឹមខេត្តបាត់ដំបង
 • សាលាបឋមសិក្សា ពៅអ៊ុំ ភ្នំពេញ
 • មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
 • សិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ខាងការទូតនៃសាលាជាតិរដ្ឋបាល ជំនាន់ទីពីរ

ការងារក្នុងនីតិបញ្ញត្តិ

 • ជាតំណាងរាស្រ្តប្រចាំខេត្តកណ្តាល
 • ជាតំណាងរាស្រ្តប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ
 • ជាតំណាងរាស្រ្តប្រចាំខេត្តកំពង់ចាម

ការងារក្នុងនីតិប្រតិបត្តិ

 • ជានិពន្ធនាយកកាសែតកម្ពុជា : ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ ដល់ ១៩៩០
 • ជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្រ្តី : ពីឆ្នាំ ១៩៩១ ដល់ ១៩៩៣
 • ជាប្រធានក្រុមលេខាធិការរបស់រដ្ឋកម្ពុជា នៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិ : ពីឆ្នាំ ១៩៩១ ដល់ ១៩៩៣
 • ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន : ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់
 • ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន : ពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់បច្ចុប្បន្ន

ស្នាដៃដែលបានចេញផ្សាយហើយ

 • ញញឹមចុងក្រោយ
 • ឆ្ងាយហួសពីជើងមេឃ (បកប្រែ)
 • អប្សរានៃអង្គរ (បកប្រែ)
 • អ្នកដែលឃ្លាតឆ្ងាយ
 • ការហិនហោចព្រៃឈើ (បកប្រែ)
 • អគ្គមហាសេនា (បកប្រែ)
Copyright 2022. All right reserved.